vol / fullBorduurwerk: Afwerking en Presentatie

o.l.v. Cherilyn Martin

Een nieuwe workshop, ingepland op verzoek van de cursisten van de jaarcursus Surfaces & Stitches.

Doel hiervan is om methodes of ideeen aan te rijken hoe je (borduur) werk mooi kunt afwerken en presenteren (2- of 3-dimensionaal) bijv. voor deelname aan een tentoonstelling.

We inventariseren alle vragen en passen daarop - voor zover mogelijk in overleg met de cursisten - de inhoud aan hun wensen aan.

Meer informatie volgt nog.

DEZE WORKSHOP IS UITGESTELD WEGENS ZIEKTE VAN DE DOCENTE EN WORDT IN ONDERLING OVERLEG OPNIEUW INGEPLAND.

Inschrijven niet mogelijk

lijst van evt. mee te brengen materialen volgt nog.