Crossing Borders

SDA Europe Conference

De Surface Design Association (SDA), is een non-profit organisatie, opgericht in 1977 ter bevordering van het artistieke niveau op het gebied van Textiel en 'Surface Design' waaronder begrepen het verven of beschilderen, bedrukken en bewerken van vezels en stoffen als ook het inspireren en bevorderen van creativiteit op hoog niveau door middel van publicaties, tentoonstellingen, conferenties, en andere educatieve evenementen. Inmiddels zijn er ca. 4000 personen lid van de SDA waaronder kunstenaars, ontwerpers, lesgevers, conservatoren, galeriehouders, studenten en enthousiaste textielbeoefenaars, verspreid over de hele wereld.

Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich aanmelden via  http://www.surfacedesign.org 

Op 23 and 24 Oktober 2009 zal er voor het eerst een Conferentie worden gehouden in Tilburg, speciaal voor de Europese Leden van de SDA. Deze bijeenkomst is opgezet door Karina van Vught, SDA Vertegenwoordiger voor Europa. Doel is het contact onderling te versterken door de leden in de gelegenheid te stellen persoonlijk met elkaar kennis te maken (meet and greet), informatie uit te wisselen(lezingen) en om te netwerken binnen een SDA setting. Natuurlijk zijn overige - niet Europese - SDA leden ook van harte welkom om deel te nemen.

Om het programma interessanter te maken voor diegene die van ver weg moeten komen worden er op 22 Oktober ook 2 zgn. pre-conference workshops aangeboden.

Alle Europese leden (dus ook diegenen die niet kunnen deelnemen aan de conferentie) worden verzocht aan Karina een 'monster' van hun eigen - recent gemaakt -   werk op te sturen en te doneren om op die manier een Europees stalenboek op te zetten van verschillende textieldisciplines c.q. technieken. Formaat 30x30cm aan de achterkant voorzien van een label met naam & adresgegevens plus toegepaste techniek. Graag insturen voor October 1, 2009. Deze stalen zullen worden bekeken en besproken tijdens de bijeenkomst en na afloop worden opgestuurd naar SDA Amerika, waar ze zullen worden bewaard en gebruikt voor educatieve doeleinden, o.a. op te vragen door leden binnen de organsiatie.

In de toekomst zullen er meer bijeenkomsten worden gehouden mits er voldoende belangstelling is hiervoor. 
Voor meer informatie aangaande de inhoud vd conferentie en de pre conference workshops klik op workshop programma

Aanmelden kan door een email te sturen aan kvvught@zijdelings.com  onder vemelding van uw volledige gegevens plus uw sda lidnummer. Hierna ontvangt u een rekening met instructies hoe te betalen.

Terug naar vorige pagina