vol / fullE-Textiles: Dynamisch Licht in Textiel

o.l.v. Melissa Coleman


In de cursus ‘E-Textiles: Licht in 3-Dimensionaal Textiel' is behandeld hoe je licht kunt verwerken in textiel. In de vervolgcursus zullen we dieper ingaan op hoe je licht automatisch aan en uit kunt laten gaan. De nadruk van deze dag ligt op het leren van simpele elektronica voor het gebruik in textiel.

Je leert:

1. hoe je een textiele knop kunt maken om licht aan en uit te doen
2. hoe je je e-textiel op netstroom aansluit
3. hoe je met een voorgeprogrammeerde chip lichtjes aan en uit
    kunt laten gaan

Ook zullen we kort ingaan op hoe je zelf chips kunt programmeren. Door chips te programmeren kun je zelf bepalen in wat voor ritme en over hoeveel tijd licht geleidelijk aan gaat of uitgaat.

Inschrijven niet mogelijk

Ook voor deze dag geldt dat er een 'labfee' verschuldigd is voor het materialenpakket wat Melissa voor de deelnemers zelf zal samenstellen. Op moment van publicatie zijn de kosten nog niet bekend!

de lijst van zelf mee te brengen materiaal/gerief volgt nog. 

ER KAN NIET MEER WORDEN INGESCHREVEN