Off the Grid - SDA Conferentie

textielsymposium, pre- and post conference workshops (USA)

2009 INTERNATIONAL TEXTILE CONFERENCE
Conference: MAY 28th - May 31st , 2009
Workshops: May 23 - May 27th , 2009
June 1st - June 5th , 2009

Kansas City Missouri, USA

voor meer informatie http://www.surfacedesign.org/

NB: Zijdelings, Karina van Vught is de officiële vertegenwoordiger van de Surface Design Association in Europa. Op verzoek van de SDA stelt zij ieder kwartaal een overzicht samen van alle activiteiten van de Europese leden mits aan haar per email doorgegeven. Het streven is ook in de toekomst bijeenkomsten te organiseren, evt. workshops en/of lezingen en tentoonstellingen van de leden zowel uit Nederland en Belgie als ook uit andere Europese landen vooropgesteld dat daar voldoende belangstelling voor is. SDA members worden verzocht contact op te nemen en adres c.q. email adres wijzigingen door te geven.  

Terug naar vorige pagina