ZIJDELINGS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je opgeeft vertrouwelijk worden behandeld.

ZIJDELINGS verzamelt gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je onze website bezoekt en/of jezelf registreert voor de Nieuwsbrief. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Bij de Nieuwsbrief: je naam en email adres Bij bestellingen van producten: je naam, email, adres en telefoonnummer en ten behoeve van workshop inschrijvingen: je naam, email, adres en telefoonnummer Ten behoeve van de aanschaf van producten die contant worden afgerekend worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij je een factuur op naam wilt; in dat geval wordt minimaal de naam opgeslagen.

Inzage en wijziging gegevens
Je kunt je gegevens bij ZIJDELINGS opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen, mits het niet gaat om gegevens die wij in het kader van de fiscale administratie moeten bewaren – als bedrijf zijn wij wettelijk verplicht om klantgegevens zeven jaar te bewaren. Gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden verwijderd. De uiterlijke termijn waarop we dat doen - nadat we daartoe een verzoek van je hebben ontvangen - is vier weken. Je kunt je in elke Nieuwsbrief uitschrijven via de link onderaan de Nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via email: kvvught@zijdelings.com

Gegevensuitwisseling met derden.
ZIJDELINGS  geeft noch verkoopt je persoons- en contactgegevens aan derden. Verder worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat (bijvoorbeeld bij een controle door de fiscale autoriteiten). Dit betekent ook dat docenten van ons alleen je naam doorkrijgen. Voor rechtstreekse communicatie tussen cursist en docent of tussen cursisten onderling moet contactinformatie door de betrokkenen zelf uitgewisseld worden.

Duur van de opslag
Je gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief zijn bij ons opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of tot het stopzetten van activiteiten door ZIJDELINGS. Bij aankopen van cursussen en/of producten worden de gegevens opgeslagen conform de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (deze termijn is vastgesteld door de Belastingdienst). Na deze periode worden zij vernietigd.

Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via email kvvught@zijdelings.com. Indien de klacht niet naar je zin wordt behandeld staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.