Workshop voorwaarden

Het lesgeld dient - na akkoordbevinding van uw inschrijving - direct in zijn geheel te worden betaald tenzij anders is overeengekomen.

Uw aanmelding/inschrijving is bindend, d.w.z. dat u geen geld terug krijgt bij evt. verhindering of ziekte: U mag wel iemand anders in uw plaats stellen.

Als de workshop niet doorgaat vanwege te weinig belangstelling of ziekte v.d. docent krijgt u het lesgeld teruggestort.

Zijdelings is niet aansprakelijk voor onkosten voortvloeiend uit annulering van de workshop, zoals mogelijke reis- of verblijfkosten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN IVM CORONA
Bij een evt. formele lockdown bieden wij u een alternatief aan indien mogelijk.
Past dit niet, dan storten wij het lesgeld zonder meer terug minus evt.gemaakte kosten.

Maar als u zelf besluit niet te komen omdat u bang bent te reizen of de grens dicht gaat, dan is dit voor uw rekening en risico.
Dit geldt ook als u klachten heeft, positief bent getest en in quarantaine moet.

Corona is onder ons en de risico's zijn bij iedereen bekend. Hou daar dus rekening mee.