Workshop voorwaarden

Het lesgeld dient - na akkoordbevinding van uw inschrijving - direct in zijn geheel te worden betaald tenzij zij anders is overeengekomen.

Uw aanmelding/inschrijving is bindend, d.w.z. dat u geen geld terug krijgt bij evt. verhindering: U mag wel iemand anders in uw plaats stellen.

Als de workshop niet doorgaat vanwege te weinig belangstelling of ziekte v.d. docent krijgt u het lesgeld teruggestort.

Zijdelings is niet aansprakelijk voor onkosten voortvloeiend uit annulering van de workshop, zoals mogelijke reis- of verblijfkosten.