Workshop voorwaarden

Het lesgeld dient - na akkoordbevinding van uw inschrijving - direct in zijn geheel te worden betaald tenzij anders is overeengekomen.

Uw aanmelding/inschrijving is bindend, d.w.z. dat u geen geld terug krijgt bij evt. verhindering: U mag wel iemand anders in uw plaats stellen.

Als de workshop niet doorgaat vanwege te weinig belangstelling of ziekte v.d. docent krijgt u het lesgeld teruggestort.

Zijdelings is niet aansprakelijk voor onkosten voortvloeiend uit annulering van de workshop, zoals mogelijke reis- of verblijfkosten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN IVM CORONA PANDEMIE
Bij een evt. lockdown bieden wij u een alternatief aan indien mogelijk.
Past dit niet, dan storten wij het lesgeld zonder meer terug minus evt.gemaakte kosten.

Maar als u zelf besluit niet te komen omdat u bang bent te reizen of de grens dicht gaat, dan is dit voor uw rekening en risico.
Dit geldt ook als u klachten heeft, positief bent getest of in quarantaine moet.

Corona is onder ons en de risico's zijn bij iedereen bekend. Hou daar dus rekening mee.

OPGELET:
VAN OVERHEIDSWEGE BEN IK VERPLICHT EEN CORONA CHECK TE DOEN.

cursisten dienen in het bezit te zijn van een geldige QR code (3G)
breng je telefoon mee of print de QR code zodat ik kan controleren.
mocht de situatie veranderen, dan volg ik de dan geldende richtijnen !